Returul produselor

Clientul se poate retrage din Contract, prin denunțare unilaterală, într-un termen de 30 de zile, fără a fi nevoie să invoce vreun motiv.

Dreptul de a se retrage din contract expiră într-un termen de 30 de zile începând cu ziua livrării (ziua primirii coletului, de către Client sau de către o terță parte desemnată de Client și alta decât transportatorul, așa cum este menționată pe AWB/dovada de primire emisă de Curier). Data livrării coletului și ziua când se împlinește termenul, intra în calculul termenului de 30 de zile

Dacă decide să se retragă din Contract, Clientul este obligat să anunțe Davido Design, prin una din următoarele metode:

- prin e-mail la adresa comenzi@davidodesign.ro

- prin completarea online a formularului de denunțare online disponibil în panoul Client pentru orice comandă; în cazul în care această formă este folosită, Clientul va primi o confirmare promptă că Davido Design a primit notificarea sa de denunțare.

Vă rugăm să luați notă: Fiecare metodă de trimitere a notificării este permisă și toate sunt la fel de eficiente. Davido Design recomandă formularul online disponibil în panoul Client, doar pentru că este o metodă ușoară și rapidă.

Pentru a fi sigur de denunțarea contractului în termen, este suficient pentru Client să trimită notificarea de denunțare înainte de expirarea termenului.

În cazul denunțării/retragerii din Contract, în termen de cel mult 14 (paisprezece) zile de la data returnării Produselor și accesoriilor acestora, în stare corespunzătoare, Davido Design va restitui fără întârziere nejustificată Clientului prețul acestora astfel cum a fost încasat și taxa de livrare plătita de Client Curierului pentru livrarea Produselor (cu excepția costurilor suplimentare decurgând din alegerea de către Client a altei metode de livrare decât cea uzuală mai ieftină oferită de Davido Design). În cazul în care Clientul alege să păstreze anumite Produse și să anuleze doar parțial Contractul/Comanda, taxa de livrare nu va fi rambursată.

Restituirea Prețului și a taxelor plătite de Client pentru livrare se va face în aceeași modalitate în care aceste sume s-au primit în tranzacția inițială, cu excepția cazului în care Clientul agreează altfel și a plăților primite în numerar la livrare, care se vor restitui întotdeauna Clientului prin transfer bancar, în contul pe care Clientul este obligat să îl menționeze în formularul/e-mail-ul său. În toate cazurile, Clientul nu va suporta niciun cost legat de rambursare.

Davido Design poate amâna rambursarea până când primește produsul returnat sau până când Clientul furnizează o dovadă că a returnat produsul în stare corespunzătoare, oricare eveniment intervine primul.

În cazul retragerii/denunțării, realizate cu îndeplinirea cerințelor de timp și de formă arătate mai sus, Clientul este obligat să returneze Produsele în starea corespunzătoare în care acestea au fost primite, nemodificate, nepurtate (cu exceptia probării), curate (fără însă să fi fost curățate/spălate), nepătate, nezgâriate și în toate cazurile nedeteriorate, cu etichetele intacte, în ambalajul în care au fost primite, în termen de cel mult 14 (paisprezece) zile de la anunțarea deciziei de retragere (ziua anunțării retragerii și ziua împlinirii termenului, intrând în calculul acestuia.

Produselor pot fi returnate la alegerea Clientului pe costul său printr-un curier ales de acesta sau prin intermediul Curierului ales de Davido Design pe costul Davido Design. Pentru a putea beneficia de transportul gratuit al returului, Clientul trebuie să completeze formularul de retragere/denunțare a contractului disponibil pentru fiecare comandă în panoul Clientului.

În cazul în care se returnează toate Produsele într-un singur colet, returul realizat în această modalitate este scutit de taxe de curierat/costuri de retur dacă preluarea se face de pe teritoriul României.

În cazul în care Produsele nu sunt returnate în stare corespunzătoare, conform celor arătate mai sus, Clientul va suporta deprecierea acestora diminuându-se în mod corespunzător suma ce trebuie restituită Clientului de către Vânzător. Clientul este răspunzător pentru orice valoare diminuată a Produselor rezultând din utilizarea acestora în alt mod decât este necesar pentru stabilirea naturii, caracteristicilor și funcționarii lor.

Plângeri referitoare la conformitatea Produselor

Produsele care fac obiectul comercializării prin intermediul magazinului online sunt produse noi, care nu prezintă defecte. În cazul în care Produsele prezintă totuși defecte, Davido Design va fi responsabil pentru acestea.

Clientul este rugat să acorde atenție culorilor Produselor și să ia în considerare faptul că, datorită setărilor propriului calculator/dispozitiv electronic, anumite culori reale ale Produselor livrate pot prezenta diferențe față de ceea ce a afișat calculatorul/dispozitivul electronic al Clientului la momentul efectuării Comenzii. Aceste diferențe nu pot fi considerate neconformități.

În cazul în care Produsele prezintă defecte, constatate în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la livrare sau intervenite în perioada de garanție, stabilită conform legii române, Clientul se poate adresa cu o reclamație transmisă prin e-mail la adresa arătată la Secțiunea Contact sau prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire la adresa arătată la aceeași secțiune și să returneze Produsele, conform procedurii arătate în acești Termeni și Condiții.

Plângerile trimise prin poștă trebuie să specifice cauzele acestora și informațiile necesare pentru a identifica comanda.

Davido Design asigură Clienților posibilitatea de a formula o plângere și de a returna produsele cu defecte prin curier pe costul Davido Design. Pentru aceasta, Clientul trebuie să completeze formularul electronic de plângere (disponbil în panoul Clientului) cu detalii despre adresă, specificând locul de unde curierul trebuie să ridice transportul conținând produsele menționate în plângere.

Davido Design va examina plângerea în 14 zile și va informa Clientul despre rezultat.

În cazul în care se constată reclamația Clientului ca fiind întemeiată, Produsele cu defecte vor fi înlocuite sau, în caz de imposibilitate de înlocuire, Clientului i se va restitui Prețul împreună cu taxele de livrare, în termen de 14 (paisprezece zile) de la soluționarea reclamației.

În cazul în care reclamația va fi considerată ca neîntemeiată, Clientului i se vor returna Produsele, pe costul acestuia, însoțite de o notă care explică faptul că plângerea a fost găsită neîntemeiată, fără vreo altă obligație din partea Davido Design.

Despre soluționarea reclamației și soluția adoptată conform celor arătate anterior, Clientul va fi informat și prin e-mail, la adresa furnizată la înregistrarea utilizatorului.

În caz de rambursare de către Davido Design a Prețului și taxelor de livrare, se vor aplica în mod corespunzător prevederile secțiunii corespunzătoare din acești Termeni și Condiții.

Anularea unei comenzi

Clientul poate renunța la o comandă.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Sau Reset password